Khuyến mãi - Hải Nam Foods
Khuyến mãi
CHÈ YẾN HẢI NAM THƯỢNG HẠNG [ĂN LIỀN]
CHÈ YẾN HẢI NAM THƯỢNG HẠNG [ĂN LIỀN] 638.000 VNĐ Mua ngay
- 10%
GIỎ QUÀ TẾT 2023 – LỘC BIỂN 1
GIỎ QUÀ TẾT 2023 – LỘC BIỂN 1 497.000 VNĐ Mua ngay
- 5%
GIỎ QUÀ TẾT 2023 – LỘC BIỂN AN KHANG
GIỎ QUÀ TẾT 2023 – LỘC BIỂN AN KHANG 1.075.000 VNĐ Mua ngay
- 8%
GIỎ QUÀ TẾT 2023 – LỘC BIỂN MAY MẮN
GIỎ QUÀ TẾT 2023 – LỘC BIỂN MAY MẮN 541.000 VNĐ Mua ngay
- 6%
GIỎ QUÀ TẾT 2023 – LỘC BIỂN NHƯ Ý
GIỎ QUÀ TẾT 2023 – LỘC BIỂN NHƯ Ý 296.000 VNĐ Mua ngay
- 4%
GIỎ QUÀ TẾT 2023 – LỘC BIỂN PHÁT TÀI
GIỎ QUÀ TẾT 2023 – LỘC BIỂN PHÁT TÀI 708.000 VNĐ Mua ngay
- 6%
GIỎ QUÀ TẾT 2023 – LỘC BIỂN PHÚ QUÝ
GIỎ QUÀ TẾT 2023 – LỘC BIỂN PHÚ QUÝ 322.000 VNĐ Mua ngay
- 2%
CÁ HỒI CẮT THỎI
CÁ HỒI CẮT THỎI 123.000 VNĐ Mua ngay
- 15%
CÁ HỒI CẮT LÁT
CÁ HỒI CẮT LÁT 143.000 VNĐ Mua ngay
- 15%
CỒI SÒ ĐIỆP CỠ ĐẠI 20-40 (1KG)
CỒI SÒ ĐIỆP CỠ ĐẠI 20-40 (1KG) 590.000 VNĐ Mua ngay
- 10%
BÀO NGƯ MEXICO ĐÓNG HỘP HIỆU CEDMEX – SIZE 1 ĐẦU (BÀO NGƯ THIÊN NHIÊN)
BÀO NGƯ MEXICO ĐÓNG HỘP HIỆU CEDMEX – SIZE 1 ĐẦU (BÀO NGƯ THIÊN NHIÊN) 3.083.000 VNĐ Mua ngay
- 5%
BÀO NGƯ ÚC ĐÓNG HỘP HIỆU YUMBAH – SIZE 4 ĐẦU
BÀO NGƯ ÚC ĐÓNG HỘP HIỆU YUMBAH – SIZE 4 ĐẦU 1.188.000 VNĐ Mua ngay
- 10%
CÁ CUỘN KHOAI TÂY
CÁ CUỘN KHOAI TÂY 51.000 VNĐ
Hết hàng
- 11%
TÔM TEMPURA
TÔM TEMPURA 54.000 VNĐ
Hết hàng
- 10%
CHẢ CÁ HỒI
CHẢ CÁ HỒI 74.000 VNĐ
Hết hàng
- 20%
MỰC ỐNG NHỒI THỊT
MỰC ỐNG NHỒI THỊT 146.000 VNĐ Mua ngay
- 10%
GHẸ FARCI
GHẸ FARCI 125.000 VNĐ Mua ngay
- 9%
CỒI SÒ ĐIỆP CỠ LỚN 40-60 (1KG)
CỒI SÒ ĐIỆP CỠ LỚN 40-60 (1KG) 522.000 VNĐ
Hết hàng
- 5%
CỒI SÒ ĐIỆP CỠ LỚN 40-60 (300g)
CỒI SÒ ĐIỆP CỠ LỚN 40-60 (300g) 159.000 VNĐ Mua ngay
- 8%
CỒI SÒ ĐIỆP 60-80 (1KG)
CỒI SÒ ĐIỆP 60-80 (1KG) 435.000 VNĐ
Hết hàng
- 8%
CỒI SÒ ĐIỆP 80-120 (1KG)
CỒI SÒ ĐIỆP 80-120 (1KG) 322.000 VNĐ Mua ngay
- 10%
CÁ SABA NAUY NGUYÊN CON 1KG
CÁ SABA NAUY NGUYÊN CON 1KG 109.000 VNĐ Mua ngay
- 24%
MỰC RIM ME
MỰC RIM ME 47.000 VNĐ Mua ngay
- 10%
CÁ CHỈ CHÁY TỎI
CÁ CHỈ CHÁY TỎI 47.000 VNĐ Mua ngay
- 10%
CHÀ BÔNG CÁ HỒI HẢO HẠNG 30G
CHÀ BÔNG CÁ HỒI HẢO HẠNG 30G 25.000 VNĐ
Hết hàng
- 7%
MỰC TRỨNG 12CM UP
MỰC TRỨNG 12CM UP 157.000 VNĐ Mua ngay
- 10%
MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 10-12CM
MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 10-12CM 172.000 VNĐ Mua ngay
- 5%
MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 15-20CM
MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 15-20CM 215.000 VNĐ Mua ngay
- 5%
CÁ MAI TẨM MÈ SẤY GIÒN
CÁ MAI TẨM MÈ SẤY GIÒN 33.000 VNĐ
Hết hàng
- 15%
VÀNH SÒ ĐIỆP SẤY GIÒN
VÀNH SÒ ĐIỆP SẤY GIÒN 48.000 VNĐ
Hết hàng
- 6%
CÁ ĐỔNG XỐT HÀNH ỚT
CÁ ĐỔNG XỐT HÀNH ỚT 94.000 VNĐ Mua ngay
- 20%
CÁ ĐÙ 1 NẮNG TẨM ỚT
CÁ ĐÙ 1 NẮNG TẨM ỚT 72.000 VNĐ Mua ngay
- 10%
MỰC NƯỚNG CÁN DUỖI TẨM ỚT
MỰC NƯỚNG CÁN DUỖI TẨM ỚT 31.000 VNĐ Mua ngay
- 9%
MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 6-8CM
MỰC ỐNG NGUYÊN CON LÀM SẠCH 6-8CM 129.000 VNĐ Mua ngay
- 6%
CÁ HỐ CẮT KHÚC
CÁ HỐ CẮT KHÚC 107.000 VNĐ Mua ngay
- 10%
CÁ HỒNG CẮT LÁT
CÁ HỒNG CẮT LÁT 134.000 VNĐ
Hết hàng
- 15%
CÁ GÁY CẮT LÁT
CÁ GÁY CẮT LÁT 115.000 VNĐ Mua ngay
- 9%
CÁ ĐỔNG 1 NẮNG
CÁ ĐỔNG 1 NẮNG 94.000 VNĐ Mua ngay
- 3%
CÁ CHỈ TẨM NƯỚNG
CÁ CHỈ TẨM NƯỚNG 60.000 VNĐ Mua ngay
- 7%
CÁ TRÍCH TẨM NƯỚNG
CÁ TRÍCH TẨM NƯỚNG 46.000 VNĐ Mua ngay
- 10%
BÁNH TRÁNG 22CM
BÁNH TRÁNG 22CM 27.000 VNĐ Mua ngay
- 4%
CÁ BẠC MÁ 1 NẮNG
CÁ BẠC MÁ 1 NẮNG 51.000 VNĐ
Hết hàng
- 7%
CÁ BỐNG TẨM NƯỚNG
CÁ BỐNG TẨM NƯỚNG 19.000 VNĐ Mua ngay
- 9%
CÁ ĐỔNG TẨM NƯỚNG
CÁ ĐỔNG TẨM NƯỚNG 24.000 VNĐ Mua ngay
- 4%
CÁ MAI TẨM ỚT NƯỚNG CÁN
CÁ MAI TẨM ỚT NƯỚNG CÁN 32.000 VNĐ
Hết hàng
- 16%
CÁ NỤC 1 NẮNG
CÁ NỤC 1 NẮNG 46.000 VNĐ
Hết hàng
- 16%
CÁ ĐUỐI TẨM NƯỚNG
CÁ ĐUỐI TẨM NƯỚNG 76.000 VNĐ
Hết hàng
- 10%
CÁ MAI XẺ TẨM NƯỚNG
CÁ MAI XẺ TẨM NƯỚNG 15.000 VNĐ
Hết hàng
- 17%
TÔM KHÔ SIZE XL 180G
TÔM KHÔ SIZE XL 180G 339.000 VNĐ Mua ngay
- 3%
CÁ PHÈN FILLET CÒN DA
CÁ PHÈN FILLET CÒN DA 176.000 VNĐ Mua ngay
- 10%
TÔM KHÔ SIZE XXL 300G
TÔM KHÔ SIZE XXL 300G 589.000 VNĐ Mua ngay
- 5%
TÔM KHÔ SIZE XXXL 300G
TÔM KHÔ SIZE XXXL 300G 623.000 VNĐ Mua ngay
- 5%
MỰC TRỨNG HẤP
MỰC TRỨNG HẤP 95.000 VNĐ
Hết hàng
- 20%
TÔM CUỘN KHOAI MÔN
TÔM CUỘN KHOAI MÔN 91.000 VNĐ
Hết hàng
- 16%
HÁ CẢO TÔM THỊT
HÁ CẢO TÔM THỊT 103.000 VNĐ Mua ngay
- 6%
BÁNH KHOAI TÂY HẢI SẢN
BÁNH KHOAI TÂY HẢI SẢN 87.000 VNĐ
Hết hàng
- 21%
LẨU HẢI SẢN CHUA CAY
LẨU HẢI SẢN CHUA CAY 103.000 VNĐ Mua ngay
- 6%
LẨU THÁI TOMYUM
LẨU THÁI TOMYUM 104.000 VNĐ Mua ngay
- 7%
NẤM MÈO NGUYÊN TAI 250G
NẤM MÈO NGUYÊN TAI 250G 72.000 VNĐ Mua ngay
- 17%
VẸM XANH TRỤNG 300G
VẸM XANH TRỤNG 300G 79.000 VNĐ Mua ngay
- 9%
TÔM HẤP SIZE 31/40
TÔM HẤP SIZE 31/40 93.000 VNĐ Mua ngay
- 3%
TÔM HẤP SIZE 71/90
TÔM HẤP SIZE 71/90 81.000 VNĐ Mua ngay
- 4%
GYOZA NHÂN THỊT
GYOZA NHÂN THỊT 42.000 VNĐ Mua ngay
- 21%
CÁ HỒI NƯỚNG MUỐI KIỂU NHẬT
CÁ HỒI NƯỚNG MUỐI KIỂU NHẬT 60.000 VNĐ Mua ngay
- 9%
CHẢ MỰC PHAN THIẾT
CHẢ MỰC PHAN THIẾT 99.000 VNĐ
Hết hàng
- 15%