Khuyến mãi - Hải Nam Foods
Khuyến mãi
CÁ HỒI CẮT THỎI
CÁ HỒI CẮT THỎI 114.000 VNĐ 105.000 VNĐ Mua ngay
- 8%
CÁ HỒI CẮT LÁT
CÁ HỒI CẮT LÁT 145.000 VNĐ 131.000 VNĐ Mua ngay
- 10%
BÀO NGƯ ĐÓNG HỘP MEXICO
BÀO NGƯ ĐÓNG HỘP MEXICO 3.245.000 VNĐ 2.920.500 VNĐ Mua ngay
- 10%
CÁ HỒI NƯỚNG MUỐI KIỂU NHẬT
CÁ HỒI NƯỚNG MUỐI KIỂU NHẬT 66.000 VNĐ 60.000 VNĐ
Hết hàng
- 9%
CỒI SÒ ĐIỆP CỠ ĐẠI 20-40 (1KG)
CỒI SÒ ĐIỆP CỠ ĐẠI 20-40 (1KG) 570.000 VNĐ 555.000 VNĐ Mua ngay
- 3%
CỒI SÒ ĐIỆP CỠ LỚN 40-60 (1KG)
CỒI SÒ ĐIỆP CỠ LỚN 40-60 (1KG) 532.000 VNĐ 522.000 VNĐ Mua ngay
- 2%
CỒI SÒ ĐIỆP 60-80 (1KG)
CỒI SÒ ĐIỆP 60-80 (1KG) 470.000 VNĐ 435.000 VNĐ Mua ngay
- 7%
CỒI SÒ ĐIỆP 80-120 (1KG)
CỒI SÒ ĐIỆP 80-120 (1KG) 314.000 VNĐ 300.000 VNĐ Mua ngay
- 4%
VÂY CÁ HỒI
VÂY CÁ HỒI 62.000 VNĐ 56.000 VNĐ Mua ngay
- 10%
CHẢ CÁ HỒI
CHẢ CÁ HỒI 90.000 VNĐ 72.000 VNĐ Mua ngay
- 20%
CHẢ MỰC PHAN THIẾT
CHẢ MỰC PHAN THIẾT 116.000 VNĐ 99.000 VNĐ Mua ngay
- 15%
CHÀ BÔNG TÔM
CHÀ BÔNG TÔM 149.000 VNĐ 135.000 VNĐ Mua ngay
- 9%
MỰC RIM ME
MỰC RIM ME 49.000 VNĐ 45.000 VNĐ Mua ngay
- 8%
CÁ CHỈ CHÁY TỎI
CÁ CHỈ CHÁY TỎI 49.000 VNĐ 45.000 VNĐ Mua ngay
- 8%
CHÀ BÔNG CÁ HỒI HẢO HẠNG 30G
CHÀ BÔNG CÁ HỒI HẢO HẠNG 30G 28.000 VNĐ 25.000 VNĐ Mua ngay
- 11%
MỰC TRỨNG 12CM UP
MỰC TRỨNG 12CM UP 167.000 VNĐ 150.000 VNĐ Mua ngay
- 10%
CÁ HỒI SẢ ỚT BBQ
CÁ HỒI SẢ ỚT BBQ 40.000 VNĐ 37.000 VNĐ Mua ngay
- 8%
VÀNH SÒ ĐIỆP SẤY GIÒN
VÀNH SÒ ĐIỆP SẤY GIÒN 52.000 VNĐ 49.000 VNĐ
Hết hàng
- 6%
CÁ SABA NAUY NGUYÊN CON 1KG
CÁ SABA NAUY NGUYÊN CON 1KG 119.000 VNĐ 99.000 VNĐ Mua ngay
- 17%
CÁ ĐÙ 1 NẮNG
CÁ ĐÙ 1 NẮNG 67.500 VNĐ 62.000 VNĐ Mua ngay
- 8%
CÁ ĐỔNG XỐT HÀNH ỚT
CÁ ĐỔNG XỐT HÀNH ỚT 113.000 VNĐ 96.000 VNĐ Mua ngay
- 15%
CÁ ĐÙ 1 NẮNG TẨM ỚT
CÁ ĐÙ 1 NẮNG TẨM ỚT 70.000 VNĐ 67.000 VNĐ Mua ngay
- 4%
MỰC NƯỚNG CÁN DUỖI TẨM ỚT
MỰC NƯỚNG CÁN DUỖI TẨM ỚT 32.000 VNĐ Mua ngay
- 5%
CÁ HỐ CẮT KHÚC
CÁ HỐ CẮT KHÚC 109.000 VNĐ 99.000 VNĐ Mua ngay
- 9%
CÁ HỒNG CẮT LÁT
CÁ HỒNG CẮT LÁT 158.000 VNĐ 142.000 VNĐ Mua ngay
- 10%
CÁ GÁY CẮT LÁT
CÁ GÁY CẮT LÁT 115.000 VNĐ Mua ngay
- 7%
CÁ CHỈ TẨM NƯỚNG
CÁ CHỈ TẨM NƯỚNG 23.000 VNĐ Mua ngay
- 7%
CÁ TRÍCH TẨM NƯỚNG
CÁ TRÍCH TẨM NƯỚNG 14.000 VNĐ Mua ngay
- 10%
BÁNH TRÁNG 22CM
BÁNH TRÁNG 22CM 29.000 VNĐ 27.000 VNĐ Mua ngay
- 7%
CÁ BẠC MÁ 1 NẮNG
CÁ BẠC MÁ 1 NẮNG 58.000 VNĐ 51.000 VNĐ
Hết hàng
- 12%
CÁ BỐNG TẨM NƯỚNG
CÁ BỐNG TẨM NƯỚNG 19.000 VNĐ Mua ngay
- 6%
CÁ ĐỔNG TẨM NƯỚNG
CÁ ĐỔNG TẨM NƯỚNG 24.000 VNĐ Mua ngay
- 4%
CÁ MAI TẨM ỚT NƯỚNG CÁN
CÁ MAI TẨM ỚT NƯỚNG CÁN 39.000 VNĐ Mua ngay
- 13%
CÁ ĐỔNG 1 NẮNG
CÁ ĐỔNG 1 NẮNG 97.000 VNĐ 94.000 VNĐ Mua ngay
- 3%
CÁ TRÍCH KHÔ XẺ TẨM
CÁ TRÍCH KHÔ XẺ TẨM 82.000 VNĐ 76.000 VNĐ Mua ngay
- 7%
CÁ ĐỔNG KHÔ XẺ TẨM
CÁ ĐỔNG KHÔ XẺ TẨM 125.000 VNĐ 113.000 VNĐ Mua ngay
- 10%
CÁ NỤC 1 NẮNG
CÁ NỤC 1 NẮNG 55.000 VNĐ 46.000 VNĐ
Hết hàng
- 16%
CÁ MAI KHÔ XẺ TẨM
CÁ MAI KHÔ XẺ TẨM 72.000 VNĐ 63.000 VNĐ
Hết hàng
- 13%
CÁ MAI XẺ TẨM NƯỚNG
CÁ MAI XẺ TẨM NƯỚNG 18.000 VNĐ
Hết hàng
- 11%
TÔM KHÔ SIZE XL 180G
TÔM KHÔ SIZE XL 180G 362.000 VNĐ 345.000 VNĐ Mua ngay
- 5%
TÔM KHÔ SIZE L
TÔM KHÔ SIZE L 160.000 VNĐ 150.000 VNĐ Mua ngay
- 6%
CÁ PHÈN FILLET CÒN DA
CÁ PHÈN FILLET CÒN DA 172.000 VNĐ 158.000 VNĐ Mua ngay
- 8%
TÔM KHÔ SIZE XXL 300G
TÔM KHÔ SIZE XXL 300G 558.000 VNĐ 548.000 VNĐ Mua ngay
- 2%
MỰC TRỨNG HẤP
MỰC TRỨNG HẤP 119.000 VNĐ 106.500 VNĐ Mua ngay
- 11%
GHẸ FARCI
GHẸ FARCI 132.000 VNĐ 119.000 VNĐ Mua ngay
- 10%
TÔM CUỘN KHOAI MÔN
TÔM CUỘN KHOAI MÔN 104.000 VNĐ 93.000 VNĐ Mua ngay
- 11%
BÁNH KHOAI TÂY HẢI SẢN
BÁNH KHOAI TÂY HẢI SẢN 105.000 VNĐ 89.000 VNĐ Mua ngay
- 15%
LẨU HẢI SẢN CHUA CAY
LẨU HẢI SẢN CHUA CAY 104.000 VNĐ 98.000 VNĐ Mua ngay
- 6%
LẨU THÁI TOMYUM
LẨU THÁI TOMYUM 108.000 VNĐ 96.000 VNĐ Mua ngay
- 11%
NẤM MÈO NGUYÊN TAI 250G
NẤM MÈO NGUYÊN TAI 250G 88.000 VNĐ 72.000 VNĐ Mua ngay
- 18%
VẸM XANH TRỤNG 300G
VẸM XANH TRỤNG 300G 82.000 VNĐ 74.000 VNĐ Mua ngay
- 10%