Hệ thống nhà máy Hải Nam - Hải Nam Foods
Hệ thống nhà máy Hải Nam
NHÀ MÁY SẢN XUẤT – KHO LẠNH

Các nhà máy Hải Nam đạt chứng nhận đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào châu Âu (EU Code: DL125, DL356, HK238)

Hàng hóa được sản xuất và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO, HACCP.

Phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO 17025.

Hệ thống kho lạnh, xe container lạnh và xe tải lạnh hiện đại phục vụ lưu trữ và phân phối an toàn, hiệu quả.

Phân xưởng 1: Chế biến hải sản đông lạnh
 • Nguồn nhân lực: 600 lao động
 • Công suất: 700 tấn/tháng
Phân xưởng 2: Chế biến hải sản khô – nướng
 • Nguồn nhân lực: 200 lao động
 • Công suất: 70 tấn/tháng
Phân xưởng 3: Chế biến hải sản đông lạnh
 • Nguồn nhân lực: 600 lao động
 • Công suất: 450 tấn/tháng
Phân xưởng 4: Chế biến hải sản đông lạnh
 • Nguồn nhân lực: 300 lao động
 • Công suất: 140 tấn/tháng
Phân xưởng 5: Chế biến hải sản đông lạnh
 • Nguồn nhân lực: 100 lao động
 • Công suất: 85 tấn/tháng
Phân xưởng Gò Vấp: chế biến nông sản
 • Nguồn nhân lực: 100 lao động
 • Công suất: 60 tấn/tháng
Nhà máy Hải Nam-Okinawa: nuôi trồng và chế biến rong nho
 • Diện tích trồng rong nho: 10.000m2
 • Công suất: 4 tấn/tháng
Kho lạnh chính:

Công suất: 4000 tấn