Chứng nhận chứng chỉ - Hải Nam Foods
Chứng nhận chứng chỉ
Công ty Hải Nam tự hào đạt được các chứng nhận sau dành cho các nhà máy chế biến sản xuất và sản phẩm của công ty:
Hàng Việt Nam Chất lượng cao

Chứng nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao do người tiêu dùng bình chọn.

HACCP

HACCP là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm mang tính phòng ngừa dựa trên việc nhận diện mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn để bảo đảm an toàn thực phẩm.

BRC Global Standards

Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm – BRC được thiết lập thích hợp cho việc kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thực phẩm, yêu cầu các doanh nghiệp có nghĩa vụ tuân thủ luật lệ và bảo vệ người tiêu dùng. Chứng nhận BRC hiện nay là một yêu cầu cơ bản của các nhà bán lẻ và các công ty dịch vụ ăn uống hàng đầu.

ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đưa ra các chuẩn mực để xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng một cách khoa học để kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, sản xuất/cung cấp sản phẩm/dịch vụ chất lượng thỏa mãn khách hàng một cách ổn định.

ISO 22000:2005

Tiêu chuẩn mới ISO 22000:2005 là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo sự liên kết chặt chẽ trong chuổi dây chuyền cung ứng về thực phẩm để đảm bảo thực phẩm an toàn cho người sử dụng.

ISO 17025:2005

ISO/IEC 17025:2005 là tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm (PTN) và hiệu chuẩn. Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các PTN phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm đang áp dụng một hệ thống chất lượng, có năng lực kỹ thuật, và có thể đưa ra các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có giá trị kỹ thuật.

HALAL

Chứng nhận HALAL xác nhận/công nhận rằng sản phẩm được sản xuất chế biến phù hợp với các yêu cầu và phù hợp cho người Hồi giáo sử dụng.

FDA

Chứng nhận này xác nhận cơ sở sản xuất đã đăng ký với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) theo đạo luật về Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm của liên bang , sửa đổi theo Luật Chống khủng bố sinh học 2002 và Luật Hiện đại hóa An toàn vệ sinh thực phẩm.

Hàng Việt Nam Chất lượng cao_Chuẩn hội nhập

Hàng Việt Nam Chất lượng cao_Chuẩn hội nhập là sự đánh giá các sản phẩm của doanh nghiệp dựa trên các yêu cầu về mặt kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế của các tổ chức như Foodplus GmbH (Global GAP), FDA (Hoa Kỳ), BRC (Anh), IFS…nhằm đảm bảo quy trình sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm luôn được phù hợp với tiêu chuẩn đặt ra.

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 thiết lập các yêu cầu cho một hệ thống quản lý môi trường mà doanh nghiệp có thể áp dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động môi trường. Chứng chỉ ISO 14001-2015 là bằng chứng rằng hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường đặc thù của ngành nhằm mục tiêu phát triển gắn liền với bảo vệ môi trường