Khuyến mãi
CỒI SÒ ĐIỆP 80-120 (1KG)
CỒI SÒ ĐIỆP 80-120 (1KG) 280.000 VNĐ 269.000 VNĐ Mua ngay
- 4%
VÂY CÁ HỒI
VÂY CÁ HỒI 48.000 VNĐ 45.000 VNĐ Mua ngay
- 6%
CÁ CHỈ CHÁY TỎI
CÁ CHỈ CHÁY TỎI 46.000 VNĐ 39.000 VNĐ Mua ngay
- 15%
CHÀ BÔNG CÁ HỒI HẢO HẠNG 30G
CHÀ BÔNG CÁ HỒI HẢO HẠNG 30G 25.000 VNĐ 23.500 VNĐ Mua ngay
- 6%
MỰC ỐNG NHỒI THỊT
MỰC ỐNG NHỒI THỊT 126.000 VNĐ 105.000 VNĐ Mua ngay
- 17%
CÁ MAI TẨM MÈ SẤY GIÒN
CÁ MAI TẨM MÈ SẤY GIÒN 40.000 VNĐ 32.000 VNĐ Mua ngay
- 20%
CÁ HỒI SẢ ỚT BBQ
CÁ HỒI SẢ ỚT BBQ 35.000 VNĐ 25.000 VNĐ Mua ngay
- 29%
VÀNH SÒ ĐIỆP SẤY GIÒN
VÀNH SÒ ĐIỆP SẤY GIÒN 55.000 VNĐ 46.000 VNĐ Mua ngay
- 16%
CÁ THU CẮT KHÚC
CÁ THU CẮT KHÚC 126.000 VNĐ 101.000 VNĐ Mua ngay
- 20%
CÁ HỐ CẮT KHÚC
CÁ HỐ CẮT KHÚC 107.000 VNĐ 85.000 VNĐ Mua ngay
- 21%
CÁ ĐÙ 1 NẮNG
CÁ ĐÙ 1 NẮNG 55.000 VNĐ 51.000 VNĐ Mua ngay
- 7%
CỒI SÒ ĐIỆP 60-80 (200G)
CỒI SÒ ĐIỆP 60-80 (200G) 78.000 VNĐ 72.000 VNĐ Mua ngay
- 8%
CÁ CHỈ KHÔ XẺ TẨM
CÁ CHỈ KHÔ XẺ TẨM 95.000 VNĐ 73.000 VNĐ Mua ngay
- 23%
CÁ TRÍCH KHÔ XẺ TẨM
CÁ TRÍCH KHÔ XẺ TẨM 75.000 VNĐ 59.000 VNĐ Mua ngay
- 21%
CÁ ĐỔNG KHÔ XẺ TẨM
CÁ ĐỔNG KHÔ XẺ TẨM 119.000 VNĐ 85.000 VNĐ Mua ngay
- 29%
CÁ HỒNG CẮT LÁT
CÁ HỒNG CẮT LÁT 149.000 VNĐ 119.000 VNĐ Mua ngay
- 20%
CÁ MAI KHÔ XẺ TẨM
CÁ MAI KHÔ XẺ TẨM 68.000 VNĐ 48.000 VNĐ Mua ngay
- 29%
CÁ NỤC NGUYÊN CON LÀM SẠCH
CÁ NỤC NGUYÊN CON LÀM SẠCH 48.000 VNĐ 34.000 VNĐ Mua ngay
- 29%
CÁ CỜ CẮT LÁT
CÁ CỜ CẮT LÁT 76.000 VNĐ 66.000 VNĐ Mua ngay
- 13%
CÁ BƠN 1 NẮNG
CÁ BƠN 1 NẮNG 62.000 VNĐ 43.000 VNĐ Mua ngay
- 31%
HẢI SẢN BÁT BỬU
HẢI SẢN BÁT BỬU 44.000 VNĐ 40.000 VNĐ Mua ngay
- 9%
LẨU HẢI SẢN
LẨU HẢI SẢN 95.000 VNĐ 86.000 VNĐ Mua ngay
- 9%
LẨU HẢI SẢN CHUA CAY
LẨU HẢI SẢN CHUA CAY 96.000 VNĐ 87.000 VNĐ Mua ngay
- 9%
LẨU THÁI TOMYUM
LẨU THÁI TOMYUM 96.000 VNĐ 77.000 VNĐ Mua ngay
- 20%
MỰC ỐNG TUBE
MỰC ỐNG TUBE 341.000 VNĐ 290.000 VNĐ Mua ngay
- 15%
VẸM THỊT TRỤNG
VẸM THỊT TRỤNG 167.000 VNĐ 150.000 VNĐ Mua ngay
- 10%
CÁ SABA NAUY NƯỚNG XỐT TERIYAKI
CÁ SABA NAUY NƯỚNG XỐT TERIYAKI 47.000 VNĐ 40.000 VNĐ Mua ngay
- 15%